zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Historia

Poznańskie Zaduszki Jazzowe to jedno z najbardziej popularnych cyklicznych wydarzeń kulturalnych miasta Poznania.  Organizatorami  tego  przedsięwzięcia  są  Joanna i Leopold Twardowscy wraz z muzykami Inicjatywy Poznańskiego Wielbienia.


Nieprzerwanie od 2002 roku najznakomitsi wielkopolscy artyści jazzowi muzyką i modlitwą pragną wspominać tych, którzy odeszli, a których twórczość wciąż żyje w naszej pamięci. Idea modlitwy za zmarłych muzyków wkomponowanej w uwielbienie Boga za pośrednictwem przywołanych dźwięków z ich twórczości oraz podjęcie dialogu przez narzędzie improwizacji - jako wyraz wspólnoty przed Bogiem, mocno zainspirowała liderów
Poznańskiego Wielbienia - Leopolda Twardowskiego i o. Tomasza Nowaka OP, którzy 6 listopada 2002 roku zwołali muzyków na Pierwsze Poznańskie Zaduszki Jazzowe w kościele oo. dominikanów.


Zaduszki rozpoczynają się Mszą świętą w intencji zmarłych muzyków, kompozytorów i instrumentalistów. Przywołujemy ich pamięć i wstawiamy się za nimi u Miłosiernego Boga. Specyfiką poznańskich zaduszek jest koncert, podczas którego muzycy nie wykonują swoich utworów, ale tych, którzy odeszli, sięgając do ich tematów. Muzycy jazzowi podejmują te tematy jako wyzwanie i jednocześnie dialog poprzez improwizację, poprzez interpretację ich dźwięków. Na to właśnie pozwala jazz, na tę wolność, na to szerokie spektrum, na tę wielką przestrzeń. Ideą przewodnią koncertu zaduszkowego jest wyśpiewywanie i wygrywanie dźwięków, by uczynić z nich modlitwę i w imieniu zmarłych prosić o zmiłowanie.


W 2011 roku jubileuszowe X Poznańskie Zaduszki Jazzowe odbyły się w Katedrze Poznańskiej. Przestronność tego miejsca, jego niepowtarzalny mistyczny charakter oraz osadzenie w początkach tworzenia kościoła na ziemiach polskich podkreślają duchowy aspekt tego kulturalnego wydarzenia. W latch 2013 - 2017 Poznańskie Zaduszki Jazzowe odbywały się w Poznańskiej Farze. Od 2018 roku Poznańskie Zaduszki Jazzowe powróciły do kościoła oo. dominikanów.